Klachten

Natuurlijk doen u en wij er alles aan om de behandeling en het contact zo vlot en prettig mogelijk te laten verlopen. Toch kan het zijn dat u een klacht heeft over de behandeling van uw fysiotherapeut. Dan is het goed om uw klacht kenbaar te maken. U kunt verschillende acties ondernemen als u niet tevreden bent over uw fysiotherapeut.

U kunt uw klacht indienen bij uw fysiotherapeut zelf; wellicht kan het probleem met een gesprek worden opgelost. Zo niet, dan kunt u schriftelijk een melding maken door een brief te sturen naar: VB Fysio, afd. communicatie, Tuinderslaantje 3 3645 EX Vinkeveen. Na uw melding nemen wij contact met u op om te zoeken naar een oplossing voor uw klacht.

Ook kunt u contact opnemen met de Stichting Keurmerk Fysiotherapie. Onze praktijk is aangesloten bij de klachtenregeling van dit platform. Voor meer informatie zie de website: www.keurmerkfysiotherapie.nl