Medical Taping Concept

De basis van het Medical Taping Concept is gelegd in de jaren zeventig in Japan en Korea. Er werden tapemethoden ontwikkeld die de bewegingsleer (kinesiologie) en de spieractiviteit in het menselijk lichaam als uitgangspunt namen. Beweging en spieractiviteit zijn volgens de grondleggers onmisbare factoren bij het genezen en voorkomen van lichamelijke problemen. Medical taping is een vorm van tapen, waarbij kinesiotape wordt toegepast, om lichamelijke problemen te verhelpen en voorkomen. De elastische tape ondersteunt het spierstelsel, lichaamseigen genezingsprocessen en beïnvloedt de neurologische en circulatoire systemen zonder de bewegingsvrijheid te beperken. Het principe is activeren in plaats van fixeren.