Kwaliteit


 Kwaliteitsregister Stichting Keurmerk Fysiotherapie

VB Fysio is opgenomen in het kwaliteitsregister van Stichting Keurmerk Fysiotherapie. Dit register wordt hoog aangeschreven door ziektekostenverzekeraars. Het Keurmerk borgt de best mogelijke behandeling voor de patiënt en draagt bij aan het realiseren van kostenefficiëntie en doelmatigheid.

Aangesloten zijn bij deze stichting kan alleen als fysiotherapie praktijken voldoen aan alle kwaliteitseisen die betrekking hebben op  het  niveau van fysiotherapeutisch handelen. VB Fysio werkt continu aan het verbeteren van de kwaliteit zodat de praktijk erkend en herkenbaar is voor zorgverzekeraars, patiënten en overheid. Voor meer informatie zie de website www.keurmerkfysiotherapie.nl.


Kwaliteit inzichtelijk maken

Verzekeraars willen heel graag weten wat u vindt van onze kwaliteit. Om tegemoet te komen aan de vraag van de verzekeraars zouden wij het zeer op prijs stellen als u uw mening laat weten middels een korte vragenlijst. Na de laatste behandeling krijgt u per mail een verzoek hiervoor. Dit wordt uitgevoerd door onafhankelijk bureau QDNA en wordt anoniem verzonden. VB Fysio heeft de ambitie om continu te werken aan het verbeteren van onze kwaliteit van fysiotherapeutisch handelen. Dit proces wordt ondersteunt door Stichting Keurmerk Fysiotherapie en faciliteert om die reden dataverzameling om te ‘leren en verbeteren’. Deze anonieme dataverzameling wordt uitgevoerd door het Nivel en is onafhankelijk. Voor meer informatie zie: www.keurmerkfysiotherapie.nl. Indien u bezwaar heeft tegen deze dataverzameling gelieve dit kenbaar te maken bij uw behandelend fysiotherapeut.


Rechtstreeks contact

We hebben contracten met verzekeraars, zodat de behandelingen vergoed worden binnen uw aanvullende pakket. Een verwijzing van uw arts is niet nodig, u kunt rechtstreeks contact opnemen en een afspraak maken.