Kwaliteit

 Kwaliteitsregister Stichting Keurmerk Fysiotherapie

VB fysio & leefstijl is opgenomen in het kwaliteitsregister van Stichting Keurmerk Fysiotherapie. Dit register wordt hoog aangeschreven door ziektekostenverzekeraars. Het Keurmerk borgt de best mogelijke behandeling voor de patiënt en draagt bij aan het realiseren van kostenefficiëntie en doelmatigheid.

Aangesloten zijn bij deze stichting kan alleen als fysiotherapie praktijken voldoen aan alle kwaliteitseisen die betrekking hebben op  het  niveau van fysiotherapeutisch handelen. VB fysio & leefstijl werkt continu aan het verbeteren van de kwaliteit zodat de praktijk erkend en herkenbaar is voor zorgverzekeraars, patiënten en overheid. Voor meer informatie zie de website www.keurmerkfysiotherapie.nl.

Kwaliteit inzichtelijk maken

Verzekeraars willen heel graag weten wat u vindt van onze kwaliteit. Om tegemoet te komen aan de vraag van de verzekeraars zouden wij het zeer op prijs stellen als u uw mening laat weten middels een korte vragenlijst. Na de laatste behandeling krijgt u per mail een verzoek hiervoor. Dit wordt uitgevoerd door het onafhankelijk bureau QDNA en wordt anoniem verzonden.

VB fysio & leefstijl heeft de ambitie om continu te werken aan het verbeteren van onze kwaliteit van fysiotherapeutisch handelen. Het gehele team van VB fysio & leefstijl is opgenomen in het kwaliteitsregister van Stichting Keurmerk Fysiotherapie. Om het proces van leren en verbeteren te ondersteunen krijgt de Keurmerk fysiotherapeut ‘feedback informatie’. Uw fysiotherapeut kan met deze informatie zelf zien hoe hij functioneert én kan zich vergelijken met andere fysiotherapeuten. Deze informatie is essentieel om goed inzicht en begrip te krijgen in het eigen functioneren als fysiotherapeut. Uw fysiotherapeut krijgt deze informatie door middel van dataverzameling, onderzoek en analyse van data. Deze data komt uit patiëntendossiers, kortom het zijn onder andere uw behandelgegevens. Hierbij zijn uw persoonlijke gegevens uiteraard nooit herleidbaar naar u als patiënt.

Uw behandelgegevens worden meegenomen in de dataverzameling die nodig is voor de ‘feedback informatie’. Zo helpt u mee om de kwaliteit van onze zorg te blijven verbeteren. Met uw gegevens levert u ook een bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek naar (de effectiviteit van) de fysiotherapie in Nederland. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Onderzoekers krijgen geen identificerende gegevens zoals uw naam of adres. Als u desondanks bezwaar heeft tegen het gebruik van uw gegevens, kunt u dit laten weten aan uw fysiotherapeut; in dat geval worden uw gegevens niet opgenomen in de dataverzameling.

Wilt u meer weten over het Keurmerk Fysiotherapie? Kijk dan op www.keurmerkfysiotherapie.nl

Rechtstreeks contact

We hebben contracten met verzekeraars, zodat de behandelingen vergoed worden binnen uw aanvullende pakket. Een verwijzing van uw arts is niet nodig, u kunt rechtstreeks contact opnemen en een afspraak maken.