VB Fysio heeft Keurmerk Fysiotherapie ontvangen!

Het Keurmerk Fysiotherapie kan alleen worden uitgereikt aan fysiotherapiepraktijken die voldoen aan alle kwaliteitseisen die betrekking hebben op het niveau van fysiotherapeutisch handelen. VB Fysio werkt continu aan het verbeteren van de kwaliteit zodat de praktijk erkend en herkenbaar is voor zorgverzekeraars, patiënten en overheid. Het Keurmerk borgt de best mogelijke behandeling voor de patiënt en draagt bij aan het realiseren van kostenefficiëntie en doelmatigheid.